Christian Liljegren – Kraft

JONO Music

Christian Liljegren – Kraft

13 

Christian Liljegren är kanske mest igenkänd som sångare i hårdrocksband som Narnia, Golden Resurrection,Divinefire, Modest Attraction ellerAudiovision.

Men Christian är också sångevangelist och har ett brinnande hjärta för dessa kraftfulla och klassiska sånger som burit många människor genom tiderna. På nya albumet ”Kraft” backas Christian upp av Olov Andersson på piano och keyboards.

In stock

Description

Christian Liljegren is perhaps best known as a singer in hard rock bands such as Narnia, Golden Resurrection, Divinefire, Modest Attraction or Audiovision.

But Christian is also a song evangelist and has a burning heart for these powerful and classic songs that have carried many people through the ages. On the new album “Kraft”, Christian is backed up by Olov Andersson on piano and keyboards.
On this album we meet classic songs like My Way, Bridge Over Troubled Water which are timeless songs that give and have given strength to millions of people. Here you get these songs in Swedish.

Pelle Karlsson‘s interpretation of My Way called Jag håller hans hand is one of Christian’s favorite songs together with Pelle Karlsson’s own composition A life that highlights the power of faith.

When Christian has been out on tour with Narnia, there are certain songs that touch people’s hearts. Long Live The King and Shelter Through The Pain are such songs and now they get a different expression that is more close and intimate and now also in Swedish but the message is still powerful.

A few years ago Christian & Olov made an album with the band Audiovision and the song The Gate is a song that touched the duo a lot and here it comes in a Swedish version with the album’s producer and Audiovision’s guitarist Torbjörn Weinesjö.

Whether you are a believer or not, our hope is that you will be empowered by these songs to make your everyday life a little easier.

Power is something we all need every day. Let the power and faith in the music and lyrics touch you.

About Christian Liljegren and Olov Andersson:
Faith and music are central parts of Christian and Olov’s lives that add strength. They have entered many stages and countries around the world such as Japan, Israel, the Faroe Islands, Mexico, Germany, Holland, Switzerland, Finland, Norway & their home country Sweden where they delivered rock music with power. Dare to peel off is also an expression of power and we hope that you will be touched by the power of the songs and lyrics.

Song list:
1 Music/The Show Must Go On – Medley
2 All Glory To You
3 I Hold His Hand
4 Hold My Heart
5 Protection For My Soul
6 One Life
7 Like A Bridge Over Dark Water
8 City In Light
9 Come To Maj
10 Life In Eternity

 

Svenska:

Christian Liljegren är kanske mest igenkänd som sångare i hårdrocksband som Narnia, Golden Resurrection, Divinefire, Modest Attraction eller Audiovision.

Men Christian är också sångevangelist och har ett brinnande hjärta för dessa kraftfulla och klassiska sånger som burit många människor genom tiderna. På nya albumet ”Kraft” backas Christian upp av Olov Andersson på piano och keyboards.
På det här albumet möter vi klassiska sånger som My Way, Bridge Over Troubled Water som är tidlösa sånger som ger och gett kraft till miljoner människor. Här får du dessa sånger på svenska.

Pelle Karlssons tolkning av My Way heter Jag håller hans hand är en av Christians favoritsånger tillsammans med Pelle Karlsson egna komposition Ett liv som belyser kraften i tron.

När Christian varit ute på turné med Narnia så är det vissa sånger som berör folks hjärtan. Long Live The King och Shelter Through The Pain är sådana låtar och nu får de ett annat uttryck som är mer nära och intimt och nu även på svenska men budskapet är fortfarande kraftfullt.

För några år sedan gjorde Christian & Olov en skiva med bandet Audiovision och låten The Gate är en sång som berört duon mycket och här kommer den i svensk tappning med albumets producent och Audiovisions gitarrist Torbjörn Weinesjö.

Oavsett om du är troende eller inte så är vår förhoppning att du får kraft genom dessa sånger så att din vardag blir lite lättare.

Kraft är något vi alla behöver varje dag. Låt kraften och tron i musiken och texterna beröra dig.

 

Om Christian Liljegren och Olov Andersson:
Tron och musiken är centrala bitar i Christian och Olovs liv som bidar till kraft. De har äntrat massor av scener och länder världen över såsom Japan, Israel, Färöarna, Mexico, Tyskland, Holland, Schweiz, Finland, Norge & hemlandet Sverige där de levererat rockmusik med kraft. Att våga skala av är också ett kraft uttryck och vi hoppas att du skall bli berörd av kraften i sångerna och texterna.

Sånglista:
1 Music/The Show Must Go On – Medley
2 All Ära Till Dig
3 Jag Håller Hans Hand
4 Håll Mitt Hjärta
5 Skydd För Min Själ
6 Ett Liv
7 Som En Bro Över Mörka Vatten
8 Stad I Ljus
9 Kom Till Mej
10 Liv I Evighet

Additional information

Weight 0,1 kg
Dimensions 12,4 × 0,7 × 12,4 cm